Giỏ hàng
Viettel: 0383.980.923
Mobiphone: 0906.997.704
TẤT CẢ DANH MỤC

Chính sách bảo mật thông tin

1. Thông tin và phạm vi thu thập

2. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin

Jola.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân sẽ được bảo mật trên máy chủ của Jola.vn.

3. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

A simple danger alert—check it out!