Giỏ hàng
Viettel: 0383.980.923
Mobiphone: 0906.997.704
TẤT CẢ DANH MỤC

Chính sách bảo mật thông tin

1. Thông tin và phạm vi thu thập

  • Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại Jola.vn, quý khách có thể được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (thành viên), bao gồm: họ tên, số điện thoại, địa chỉ, tên đăng nhập, mật khẩu và email.

  • Chúng tôi thu thập thông tin của quý khách khi quý khách truy cập các trang Web thuộc phạm vi sở hữu của Jola.vn.

2. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin

Jola.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

  • Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm.

  • Giải đáp thắc mắc khách hàng.

  • Cung cấp những thông tin về sản phẩm và gửi đến cho quý khách.

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân sẽ được bảo mật trên máy chủ của Jola.vn.

3. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

  • Thông tin cá nhân của thành viên trên Jola.vn được Jola.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Jola.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn, thông tin đặt hàng...

  • Ban quản trị Jola.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán... và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị Jola.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

A simple danger alert—check it out!